Nederlands [Beta] Nederlands [Beta] English [Beta] English [Beta]

 

CURRICULUM VITAE
Persoonlijke gegevens:
Naam: Drs. Ing. Geert Boeve
Nationaliteit: Nederlandse
 
Opleidingen:
aug. 1969 - aug. 1975 Havo
Goois Lyceum, Bussum
aug. 1975 - sept. 1979 HTS navigatie (Stuurmans opleiding)
Hogere Zeevaartschool Amsterdam
sept. 1979 Diploma derde stuurman
juni 1982 Diploma tweede stuurman
sept. 1982 Algemeen certificaat radiotelefonist
sept. 1983 - april 1989 Informatica (Drs.)
Universiteit van Amsterdam
Afstudeerrichting: Fysische informatica
november 1987 Studie reis naar Japan.
Bezoeken gebracht aan div. universiteiten en bedrijven waaronder University of Tokyo, FANUC, ETL, AIST, ICOT, MITI, NTT, NEC, NISSAN, Sharp en Kyoto University.
 
Recente technieken:

Java, JavaScript, C, C++, SQL, Unix scripting (sh etc.), MySQL, PostgreSQL, Oracle, Linux (Suse, Red Hat, Debian, Ubuntu), Mac OS X, Windows, HTML, CSS, JSP, JSTL, Ajax, jQuery, jQTouch, DoJo, Struts, JBoss, Jetty, Tomcat, Servlets, JBoss Portal, GateIn portal, JSR168/286 portlets, Spring MVC, Apache webserver, Confluence Wiki, XHTML-MP, WURFL, PhoneGap, XML-RPC, SOAP, REST, Chrome, Apache, JBoss, J2EE, JNDI, EJB, JPA, XML, XSLT, XSL-FO, FOP, Jelly, JSON, JasperReports, POI, WebSphere, JavaMail, Velocity, iText, J2ME, JAX-WS, JAXB, BackBone.js, Angularjs, Spring, NetBeans, JasperStudio, Eclipse, Ant, Maven, Subversion, Git/GitHup, CVS, Mantis, JIRA, Jenkins, Junit, Jasmine, Fitnesse,  Agile, Scrum, jsoup, Navicat, pgAdmin, JavaFX, GraalVM, Spring Boot, MQTT, IntelliJ, Gradle

 
Werkervaring:
oktober 1992 - heden Als eenmanszaak zelfstandig werkzaam onder de naam Boeve Automatisering.
K.v.K. 33241732 te Amsterdam.
mei 2020 – heden Ontwikkelen van simpele games op basis van JavaFX en GraalVM met de namen CoronaKiller, VirusMaze en HappySwiper. Dankzij Java 14, JavaFX en GraalVM zijn deze games beschikbaar voor iOS (iPhone en iPad), Android, Mac OSX, Windows en Linux. Zie voor meer info en gratis demo's www.boa.nl.
november 2015 – heden Uitdenken, opzetten een uitwerken van een nieuwe robot website onder de naam RoboBuddy. Website is online te vinden als www.robobuddy.com. Website is gemaakt met Liferay portal (Java) software en standaard Java JSR 168/286 portlets. De website bevind zich op een cloud server achter een Apache webserver met Tomcat 7 en maakt gebruik van een MySQL database.
december 2021 – juli 2022 Werkzaam bij IBM CIC in Groningen als interim Java specialist. Design en programmeer werk voor verschillen applicaties van Rijkswaterstaat. O.a. de management applicatie voor beheer van het landelijk meetnet water met de naam LMW-Next. En een applicatie met de naam Muxproxy voor het verzamelen en doorgeven van meetgegevens van diverse soorten sensoren. Programmeer werk was in Java, Javascript met als belangrijkste frameworks Sprong Boot en Angular.
november 2017 – juni 2019 Werkzaam bij FCA Capital Nederland in Lijnden als interim Java specialist. Diverse werkzaamheden verricht aan de nieuw in te richten Miles leasing- en fleetmanagementsoftware van Sofico. Programmering in JavaScript en Java en veel werkzaamheden met JasperReports voor de document templates.
januari 2017 – juni 2017 Programmeer werkzaamheden voor Robots.nu (www.robots.nu) uit Almere. Bouw van een applicatie voor het aansturen van NAO en Pepper robots. Deze applicatie is geschreven in Javascript en PHP en maakt o.a. gebruik van de Laravel en React frameworks. Applicatie draait via bijv. XAMP of MAMP op een Apache webserver met PHP en MySQL.
mei 2016 – juni 2017 Werkzaam als Java full-stack developer bij Delta Lloyd in Amsterdam. Werkzaam in een scrum team aan de web applicatie voor tussenpersonen voor het opstellen van offertes en aanvragen van levens verzekeringen en pensioenen. Programmering in Java en Javascript met o.a. WebSphere, DWR, jQuery, SOAP, Jenkins, Maven etc. Tevens een rekentool gemaakt geschreven in Javascript met Angular.js voor de klanten van de Delta Lloyd voor het berekenen van de pensioen uitkering. Deze tool is op de Delta Lloyd website te vinden met: https://www.deltalloyd.nl/prive/pensioen/klantenservice/dip-voorbeeldberekening.jsp.
juli 2014 – oktober 2015 As Java programmeur werkzaam bij ECI ‘De Boekenclub’ in Houten. Software ontwikkelt voor het aanmelden bij het Commissariaat van de Media van de clubprijzen van de door ECI aangeboden boeken. Verder software gemaakt voor de aanmaak van brieven in PDF m.b.v. de JasperReports library. Verschillende business rapportages gemaakt op basis van JasperReports en JasperServer. Groot aantal web crawlers gemaakt m.b.v. de jsoup library voor het verzamelen van boekrecensies op diverse media en uitgevers sites (bijv. De Volkskrant, De Bezige Bij etc.). Veel gebruik gemaakt van o.a. Oracle 11, jCatalog, Eclipse, Apache POI (Excel), jsoup, JasperServer, JasperStudio, pgAdmin en SQL Developer.
mei 2013 - oktober 2013 Ontwikkel werkzaamheden verricht bij ING Beleggingen in Amsterdam. Werkzaamheden werden verricht in Scrum teams en betroffen ontwikkel werk aan de ING beleggingen website. De website is een single page web applicatie voor een groot deel geschreven in JavaScript en Java gebruik makende van een groot aantal frameworks en tools. In deze opdracht ervaring opgedaan met o.a. Scrum, Agile, Spring, Jenkins, JavaScript, BackBone.js, Angularjs, Git, Maven, JIRA, Jetty, REST, SOAP, jQuery, HTML5, CSS, LESS, JSON, jUnit, Jasmine, Fitnesse, Trinidon CMS, Clarity, Chrome, Firefox, MS Explorer. Er werd gewerkt op Ubuntu Linux Systemen.
maart 2013 Via Randstad Professionals front-end / back-end ontwikkelingen uitgevoerd bij het International Institute of Social History, een Instituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Werkzaamheden bestond uit een uitbreiding van het reservering's systeem voor archief stukken. Software ontwikkeling was in JavaScript en Java. Verder is gebruik gemaakt van PostgreSQL Spring, Spring MVC, HTML5, CSS, JSON, JSONP, REST, jQuery, Jetty, JSP, simpleCart, Maven, JIRA, Confluence Wiki, Githup en NetBeans.
augustus 2011 - dec. 2012 Ontwikkel werkzaamheden voor ZorgGemak B.V. uit Leiden (http://www.zorggemak.com).
Bouw van een Middleware layer tussen de OpenEHR kernel met medische gegevens opgeslagen in een standaard EHR archetype formaat en verschillende client applicaties. Deze client applicaties kunnen zowel mobiele app's zijn als bijv. webbased applicaties. De Middleware draait op een Linux (Debian) server in een Tomcat webserver met een Apache frontend. De software is geschreven met o.a. Javascript, Java en de Spring MVC framework. Gebruikte tools o.a. Maven, Jenkins (Hudson), GitHup, JIRA, NetBeans.
januari 2009 - december 2019 Onderhoud en uitbreidingen gemaakt aan het AmstelTrade systeem van Amstel Securities (zie hieronder maart 2004).
O.a. mogelijkheid om de optie transacties te beheren en automatisch via MiFID te rapporteren aan de financi??le autoriteiten zoals de AFM. Ajax op basis van de DoJo toolkit toegevoegd aan een aantal webpagina's voor verbeterde gebruikers interactie. Aanvullende client pagina's toegevoegd op basis van de GateIn Portal software van JBoss. (Zie ook hieronder maart 2004).
januari 2011 - maart 2011 Onder eigen naam ontwikkelen van een iPhone app m.b.v. PhoneGap.
Deze app dient als front-end client voor de web-based Mantis issue en bug tracker en is te vinden in de iTunes App Store onder de naam MantisClient.
Met PhoneGap is het mogelijk om m.b.v. HTML(5), JavaScript en CSS een native app te maken voor diverse verschillende mobiele systemen zoals iOS (iPhone/iPad), Android, Blackberry, Windows Mobile, Palm en Symbian. Voor het ontwikkelen is verder gebruik gemaakt van jQuery, jQTouch en JSON. De communicatie tussen de app en de Mantis server gebeurt m.b.v. een SOAP interface.
De Android versie is in ontwikkeling.
januari 2009 - heden Onderhoud en uitbreidingen gemaakt aan het AmstelTrade systeem van Amstel Securities (zie hieronder maart 2004).
O.a. mogelijkheid om de optie transacties te beheren en automatisch via MiFID te rapporteren aan de financiële autoriteiten zoals de AFM.
Ajax op basis van de DoJo toolkit toegevoegd aan een aantal webpagina's voor verbeterde interactie.
januari 2009 Emeal/PizzaOnline overgenomen door thuisbezorgd.nl die het verdere onderhoud en ontwikkeling zal verzorgen.
mei 2008 - januari 2009 Onderhoud en updates aan de Emeal/PizzaOnline website.
Onderhoud en kleine updates aan het AmstelTrade systeem van Amstel Securities (zie hieronder maart 2004).
januari 2008 - april 2008 Een mobile (WAP 2.0) versie gemaakt voor de Emeal/PizzaOnline website onder de domeinnaam emeal.mobi.
Deze beperkte versie van Emeal is geschikt voor smart phone's, pda's, Apple iPhone's etc.
WAP 2.0 gebruikt als markup XHTML-MP.
mei 2007 - december 2007 Voor Amstel Securities het AmstelTrade systeem (zie hieronder) uitgebreid en geschikt gemaakt om te voldoen aan de Europese MiFID eisen.
Onderdeel van deze uitbreiding zijn dagelijkse MiFID raportages aan de AFM (Authoriteit Financiële Marken) en FSA (Financial Services Authority).
Deze rapporten zijn xml bestanden die door het AmstelTrade systeem dagelijks automatisch via sftp worden doorgegeven aan deze financiele autoriteiten.
Daarnaast werkzaamheden verricht aan Emeal/PizzaOnline, verbeteringen gemaakt in de software en layout.
december 2007 - april 2007 Via Atos Origin (en InfoMotion) werkzaam bij de Delta Lloyd in Amsterdam.
Werkzaamheden verricht aan een Confluence wiki applicatie die op de afdeling 'Asset Management' gebruikt word als intern en extern informatie en documentatie systeem.
Werkzaamheden bestond o.a. uit het maken van plugin's in Java en opzetten van een nieuwe structuur voor deze wiki. Daarnaast op de afdeling pensioenen programmeer werk in Java voor het maken van een webinterface als onderdeel van de CUC (Centrale UPO Component) Manager voor het aansturen en controleren van de print opdrachten van UPO's (Uniform Pensioen Overzicht) naar de centrale printstraat.
Deze interface is gemaakt op basis van het Spring.
Als ontwikkelomgeving wordt bij de Delta Lloyd gebruik gemaakt van WebSphere.
april 2006 - november 2006 Voor Entrepreneur Consultancy B.V. in 's-Graveland aanpassingen en verbeteringen gemaakt aan een online ondernemerstest (http://www.ondernemerstest.nl).
Met deze test kan iemand testen in hoeverre hij of zij geschikt is voor het vak van ondernemer.
De test is geschreven in Java met MySQL als database en JBoss als enterprise server.
maart 2006 - maart 2006 Bij Lost Boys B.V. werkzaamheden verricht voor het aanpassen van de "Extra Fris" website (http://www.extrafris.nl), dit in opdracht van een van hun klanten.
Programmeerwerk in Java met struts en iBates als belangrijkste libs. Verder werd gebruik gemaakt van Eclipse en MS SQL server.
maart 2004 - december 2019 In samenwerking met Vriesde IT uit Amsterdam (http://www.vriesde.nl) een transactie systeem gebouwd voor Amstel Securities N.V. in Amsterdam (http://www.amstelsec.nl).
Dit bedrijfskritische transactie systeem wordt gebruikt voor het afhandelen en beheer van beurs transacties. Het systeem is webbased en wordt wereldwijd gebruikt door een groot aantal filialen van Amstel Securities, o.a. in Amsterdam, London, Toronto, Zurich, Geneva, Singapore en Tokyo. Het heeft een koppeling naar banken d.m.v. SWIFT voor het afhandelen van de financiele transacties. Verder wordt het gebruikt voor de maandelijkse consolidaties en beheer van het systeem.
Het systeem is gebouwd op basis van de JBoss J2EE enterprise server met als onderliggende database MySQL. Er wordt gebruik gemaakt van een groot aantal opensource libraries o.a. struts, jasperreports, poi, en javamail. Het produktie systeem draait op SuSe Linux.
dec. 2002 - febr. 2004 Onder eigen naam ontwikkelen van java J2EE software op basis van de JBoss application server. Hierbij gebruik makende van o.a. JBuilder, jsp, xml, xsl, Struts, Ant, Tomcat, Velocity en andere open source libraries.
De volgende systemen zijn (of worden) gebouwd:
- Een factuur beheer systeem (web applicatie) die de facturen als pdf genereert (d.m.v. xml, xsl-fo, en fop). Het systeem is voor intern gebruik met een koppeling naar het Emeal systeem (zie hieronder) voor het automatisch genereren van de maandelijkse facturen.
- Een portal voor weblog (moblog) toepassingen (nog in ontwikkeling) die gebruikt kan worden via het web, i-mode, wap en op PDA's.
sept. 2001 - nov. 2002 Werkzaam voor Trinity Security B.V. in Mijdrecht. (http://www.trinitybv.nl)
Software ontwikkeling voor de Palm 505 in C. Hierbij wordt de Palm als userinterface voor het MIES systeem gebruikt. MIES is een navigatie en informatie systeem voor in de auto (zie http://www.mies.nl).
De palm versie geconverteerd naar Windows CE en Pocket PC
jan. 2001 - sept. 2001 Onder eigen naam ontwikkelen van software voor PDA's met het Palm OS.
Software wordt geschreven in Java en C.
febr. 2000 - dec. 2000 Werkzaam bij KPN VAS te Amsterdam (http://dedicated.kpnhosting.nl)
als systeem/intranet programmeur in Java en Perl op een Solaris systeem. KPN VAS verzorgt de dedicated webserver hosting voor een groot aantal bedrijven zoals bijv. de NOS, Buhrmann, de ministeries van economische en buitenlandse zaken. Voor de ondersteuning van het systeembeheer en verwerking van de klant en project gegevens t.b.v. de facturatie een intranet gebouwd in serversite Java (servlet) met als onderliggende database MySQL. Tevens een aantal perl scripts voor het uitvoeren van systeemtaken op basis van de gegevens uit deze database.
febr. 1999 - dec. 1999 Werkzaam bij Internet Connect Centre B.V. Diemen
als systeem/website programmeur (hoofdzakelijk in Perl) op HP 9000 unix en Windows NT systemen. ICC is een webhosting bedrijf (zie: http://www.iconnect.nl) voor de top 10 van de Nederlandse bedrijven, zoals bijv. de NS, Albert Hein, KPMG etc. Het bedrijf is een dochter van UUnet. De werkzaamheden waren hoofdzakelijk aan het intranet dat gebruikt wordt voor systeembeheer, projectbeheer, facturatie etc.
nov. 1998 - jan. 2009 Onder eigen naam verder ontwikkelen van de PizzaOnline/Emeal website voor het online bestellen van maaltijden (zie: http://www.emeal.nl).
De software voor deze site is volledig herschreven in server site Java (servlets). Deze Java software is via een JDBC koppeling gecombineerd met een MySQL database server. De site is voorzien van het SET betaal systeem in combinatie met de software van InterPay (I-Pay). De server is een Linux (RedHat) systeem met een Apache webserver.
sept. 1997 - nov. 1998 Werkzaamheden voor IMIS B.V. in Lelystad. (http://www.imis.nl)
Software ontwikkeling in C voor meldkamer software. Deze software bestaat uit een kaartsysteem waarop aanvullende informatie getoond kan worden. Het systeem kan via een TCP/IP netwerk en/of serielelijn verbinding met externe systemen gekoppeld worden. Hiervoor diverse applicaties ontwikkeld voor Windows NT (in Visual C++) en Silicon Graphics (unix) systemen. Applicaties gemaakt o.a. voor Securiop, de meldkamers van Rijks Waterstaat in Utrecht en Planken Wambuis (koppeling IMIS systeem aan camera systemen van Philips) en het Floating Car Data testproject van Rijkswaterstaat.
jan. 1997 Ontwikkelen Macintosh software in C++ voor newMetropolis science and technology center in Amsterdam (http://www.newmetropolis.nl).
nov. 1995 - heden Opzetten en onderhouden internet site (op een Linux systeem) met domein naam 'boa.nl'.
Hier zijn de volgende World Wide Web sites te vinden:
http://www.boa.nl
Informatie over Boeve Automatisering.
http://www.pizzaonline.nl
Online pizza's bestellen bij div. pizzeria's.
http://www.emeal.nl
Online maaltijden bestellen bij div. catering bedrijven.
http://www.easyweb.nl
Informatie over Easy*Disc produkten.
nov. 1995 - nov. 1999 In samenwerking met 'Regie Postma & Postma' uit Amsterdam:
http://neerland.boa.nl
W3 krant rond huiselijke zaken.
Deze site is inmiddels opgeheven.
http://neerland.boa.nl/loot
Motorsite voor het Landelijk Overleg Orgaan Toerklubs (LOOT) een overkoepelende vereniging voor motorclubs.
http://omniplaza.boa.nl
Shopping site rond I-Pay, waar diverse digishops zijn te vinden zoals de Dierenvriend, OmniRom, NBAT, De Watertuin etc.
Deze site is inmiddels opgeheven.
http://www.alpine.nl
Gehoorbeschermings artikelen.
http://www.rosenthal.nl
Een voor het algemene publiek gesloten internet site die door Rosenthal dealers is te gebruiken om hun overtollige of niet te verkopen artikelen aan andere dealers te koop kunnen aanbieden. Dit gebeurt m.b.v. een veiling systeem waar men anoniem op elkaars artikelen kan bieden. De CGI software die gebruik maakt van een mSQL database is geschreven in Java.
Deze site is inmiddels opgeheven.
Voor bovenstaande sites zijn de CGI programma's op een Linux systeem geschreven, voor het merendeel in C en in Java. PizzaOnline en Neerland doen mee met het I-Pay (betalen over internet) systeem van Interpay B.V.
maart 1993 - aug. 1997 In samenwerking met Invers B.V. te Den Haag (http://www.easy-disc.nl)
ontwikkelen van PC (MS-Dos) software voor de thuis (consumenten) markt. Deze software wordt via de tijdschriften detail handel en in de bekende computer shops onder de naam 'Easy*Disc' op de markt gebracht.
Deze software is geschreven in C++.
okt. 1992 - feb. 1993 FROG Systems B.V., Utrecht (als freelancer)
Analyse en ontwerp statistics module van SuperFROG. Multimedia demo voor onderhoud en probleem diagnose van de FROG voertuigen.
jan. 1991 - okt. 1992 FROG Systems B.V., Utrecht (http://www.frog.nl)
juli 1987 - dec. 1990 Industrial Contractors Holland B.V., Utrecht
Onderzoek naar obstakel detectie en ontwijken voor het FROG besturings systeem. FROG is een besturings systeem voor onbemande voertuigen (AGV's). Ontwerp en bouwen van een Apple Macintosh user interface voor het supervisory systeem SuperFROG. Installatie van SuperFROG en FROG voertuigen bij klanten o.a. Apple Computer in Fremont. Klant support gegeven aan diverse klanten in Amerika en Singapore. Training gegeven aan verschillende klanten in het gebruik van het FROG en SuperFROG systeem, de training was zowel on-site als intern. Meermalen als stand bemanning mee gewerkt op de Hannover Messe. Ontwerp en bouwen van een AppleTalk netwerk interface voor SuperFROG. Systeem beheer verricht voor Macintosh, Unix en MS-DOS systemen. Meegewerkt aan de ontwikkeling van het besturings systeem voor de onbemande container voertuigen van ECT in Rotterdam. Compleet herontwerp gemaakt van het SuperFROG systeem en diverse onderdelen hiervan geschreven. Project management uitgevoerd voor het SuperFROG project. Onderzoek verricht naar route algoritmen voor onbemande voertuigen in het kader van een Spin project. Advies en ondersteuning gegeven tijdens sales activiteiten bij diverse klanten o.a. HP in Boblingen, HP in Singapore en Apple Computer in Cork. Diverse specificaties geschreven voor verschillende klanten o.a. HP in Singapore. Analyse en ontwerp transport control (job dispatcher) van SuperFROG. Ervaring met Unix (o.a. Sun, HP, A/UX), Apple Macintosh en MS-DOS. Kennis van de talen C, C++, Pascal, Basic en Fortran.
sept. 1986 - juni 1987 Rijnhaave Automatisering B.V., Leiden
Gedetacheerd bij:
Call Computer Services
Holland Data Groep, Amsterdam
Gewerkt aan diverse programma's voor optie en aandelen beurs zoals portefeuille beheer, on-line koers en order systemen. Programmeer werk was in BASIC op MS-Dos computers.
okt. 1982 - maart 1983 1e stuurman
juni 1980 - okt. 1982 2e stuurman
sept. 1979 - juni 1980 Adspirant stuurman
Smit Internationale, Zeesleep- en bergingsbedrijf B.V., Rotterdam
Werkzaam als stuurman aan boord van diverse grote en kleinere zeesleepboten die betrokken waren bij sleep en bergings werkzaamheden.
juni 1977 - mei 1978 Stagiaire stuurman
Nedlloyd Lijnen B.V., Rotterdam
Stage aan boord van een conventioneel vrachtschip. Werkzaamheden verricht aan belading, navigatie en onderhoud van het schip.